Lirik 這一生年日 / Until the End of My Life ft. SiEn Vanessa – JPCC Worship (MP3)

Lirik 這一生年日 / Until the End of My Life ft. SiEn Vanessa – JPCC Worship (MP3)

MP3 Download: http://corneey.com/wVUaoP

天父你明白我的心
Tiān fù nǐ míngbái wǒ de xīn
胜过世上任何人
shèngguò shìshàng rènhé rén
Continue reading “Lirik 這一生年日 / Until the End of My Life ft. SiEn Vanessa – JPCC Worship (MP3)”